ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τα αναδρομικά

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ

& ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 23 – 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ  105 52 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. (210) 52 01 573 - 52 29 442  FAX* 210 52 29 907

http://www.osika.gr       E – Mail: osika@otenet.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τα αναδρομικά

Για να μπούμε στον e-ΕΦΚΑ και να ελέγξουμε την ενημέρωση για τις αποδοχές μας ενεργούμε ως εξής:
1) Μπαίνουμε στο efka.gov.gr ή στο ΗΔΙΚΑ-ΕΦΚΑ
2) Συνταξιούχοι
 α) για ενημερωτικό σημείωμα πατάμε «πληρωμές»
 αα) εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος για τα έτη 2019 - 2020
   αα1) είσοδος στην υπηρεσία (πρώτο τέτοιο γαλάζιο κουτάκι)
   αα2) συνέχεια στο TAXISNET
   αα3) user name- password
   αα4) είσοδος
   αα5) εξουσιοδότηση
   αα6) ΑΦΜ – ΑΜΚΑ
   αα7) είσοδος
   αα8) παράθυρο «ενημερωτικό σημείωμα ΕΦΚΑ»
   αα9) έτος πληρωμής 2020 – μήνας πληρωμής Σεπτέμβρης
   αα10) αναζήτηση
   αα11) εκτύπωση (δεξιά στην άκρη με κόκκινα γράμματα)
   αα12) εκτέλεση
   αα13) ΟΚ
   αα14) ΟΚ
   αα15) Εμφανίζεται το ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο φαίνονται τα ποσά κράτησης για τους νόμους 4051 και 4093/2012. Το άθροισμά τους επί 11 μας δίνει το ποσό που δικαιούμαστε για επιστροφή και αυτό είναι γενικά το ποσό επιστροφής. Καταγράφονται επίσης οι κρατήσεις για την  εισφορά περίθαλψης και το τελικό καθαρό ποσό που εισπράττουμε. Επισημαίνουμε όμως πως η κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ γίνεται με ποσοστό 6%, ενώ μέχρι την ψήφιση του ν. 4387/16 ίσχυε το ποσοστό 4%, δηλαδή κρατιούνται παράνομα περισσότερα χρήματα. Με τον υπολογισμό του ποσού με ποσοστό 4%, μπορούμε να δούμε το παραπανίσιο ποσό που μας κρατάνε υπέρ ΕΟΠΥΥ. Κατά συνέπεια ζητάμε την διόρθωση και αυτού του «λάθους» στην ένσταση θεραπείας.

Επειδή έχουν εμφανιστεί περιπτώσεις, όπου οι κρατήσεις των νόμων αυτών στα ενημερωτικά σημειώματα των ετών 2015 και 2016 δεν είναι ίδιες με αυτές που εμφανίζονται στα ενημερωτικά σημειώματα του έτους 2020, για να ελέγξουμε αν τα ποσά ταυτίζονται, πάμε στα ενημερωτικά των ετών 2015/2016 με την εξής διαδικασία.
   αβ) εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος για τα έτη έως 2018
   αβ1) συνταξιούχοι
   αβ2) πληρωμές
   αβ3) είσοδος στην υπηρεσία (στο τρίτο γαλάζιο κουτάκι)
   αβ4) 7ψήφιος ΑΜ συνταξιούχου – ΑΜ ΔΙΑΣ
 Για να ελέγξουμε τα ποσά μειώσεων της κύριας σύνταξης πάμε στον μήνα από 6/2015 έως 5/2016 (πατάμε τους αντίστοιχους μήνες και έτη στα κουτάκια)
   αβ5) Μήνας – έτος
   αβ6) εισαγωγή οπτικού κωδικού επιβεβαίωσης (δίνεται με αριθμούς και αγγλικούς χαρακτήρες σε διπλανό κουτάκι)
   αβ7) εκτύπωση
Εμφανίζεται το ενημερωτικό σημείωμα. Εδώ φαίνεται η κράτηση του ν. 4093/12, αλλά η κράτηση του ν. 4051/12 υπάρχει σε ενιαίο ποσό με αυτό του ν 4024, οπότε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το άθροισμα του ποσού (4051 και 4093) που δικαιούμαστε για επιστροφή. Από το ποσό όμως του ν. 4093 μπορούμε να ελέγξουμε αν οι κρατήσεις που έγιναν στο 11μηνο είναι ίδιες με αυτές που γίνονται σήμερα (δηλαδή 2015/2016 με 2020).
Στην περίπτωση βέβαια που τα ποσά των ετών 2015/2016 είναι μικρότερα από αυτά των ετών 2019/2020, αλλά χοντρικά είναι ίσα με το ποσό που μας επεστράφη, δεν υπάρχει πρόβλημα και μπορούμε μάλιστα να το θεωρήσουμε θετικό αν οι κρατήσεις/μειώσεις των συντάξεών μας το 2015/2016 ήταν μικρότερες.

αγ) Για να ελέγξουμε αν το ποσό που μας επεστράφη είναι το ίδιο με αυτό που δικαιούμαστε, στην εφαρμογή 3α) μετά το βήμα αα8, όπου εμφανίζεται το ενημερωτικό σημείωμα, αριστερά επάνω βγαίνει και ένδειξη «επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων», το οποίο κλικάρουμε και εμφανίζονται τα ποσά επιστροφής για το 2015 και 2016 ξεχωριστά, οι κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ και το καθαρό ποσό που παίρνουμε. Αν συγκρίνουμε το ποσό αυτό με το ποσό του ενημερωτικού του μήνα Σεπτέμβρη 2020, όπως το υπολογίζουμε στο βήμα αα15, βλέπουμε αν έχουμε πάρει το σωστό ποσό ή αν υπάρχει λάθος, αν έχουμε πάρει λιγότερα.

αδ)Αν έχουμε πάρει λιγότερα μπαίνουμε στον e-ΕΦΚΑ με την ίδια διαδικασία, στο συνταξιούχοι πατάμε το «ένσταση/αίτηση θεραπείας…», ανοίγει παράθυρο με τα στοιχεία μας, πατάμε «νέα αίτηση», ανοίγει παράθυρο με τα στοιχεία μας, συμπληρώνουμε όσα λείπουν (διεύθυνση, τηλέφωνο, φορέας κλπ) και συμπληρώνουμε το παρακάτω κείμενο κάτω από το «παρακαλούμε να εξετάσετε…».

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την ένσταση/αίτηση θεραπείας κατά του ενημερωτικού σημειώματος του e-ΕΦΚΑ επιστροφής του ποσού μείωσης της σύνταξής μου για τους παρακάτω λόγους:
1) Στο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής της σύνταξής μου μηνός Σεπτέμβρη 2020 το άθροισμα της μείωσης της σύνταξής μου από τους νόμους 4051/12 και 4093/12 για το 11μηνο από 6/2015 έως 5/2016 είναι 2.200 ευρώ (100 ευρώ συν 100 ευρώ = 200 ευρώ Χ 11 = 2.200 ευρώ), το οποίο είναι το οφειλόμενο προς επιστροφή σε εμένα.
2) το ποσό που μου επεστράφη, όπως εμφανίζεται και στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του
e-ΕΦΚΑ είναι 2.000 ευρώ, μικρότερο από το οφειλόμενο κατά 200 ευρώ.
3) ζητώ την αποκατάσταση του λάθους και την απόδοση σε εμένα και του υπολειπόμενου ποσού των 200 ευρώ.
4) η κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ πάνω στο επιστρεφόμενο ποσό γίνεται με ποσοστό 6% (2.200 Χ 6%= 132), ενώ για το 11μηνο αυτό ίσχυε το ποσοστό 4% (2.200 Χ 4%= 88), κατά συνέπεια το ποσό υπέρ ΕΟΠΥΥ είναι μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα το καθαρό επιστρεφόμενο ποσό να είναι μικρότερο κατά 44 ευρώ. Ζητώ την διόρθωση και αυτού του λάθους και την απόδοση και αυτού του ποσού.

 

Ο καθένας συμπληρώνει και αποστέλλει την ένσταση/αίτηση θεραπείας ανάλογα με την περίπτωση. Αν τα επιστρεφόμενα είναι σωστά και το λάθος είναι μόνο στην κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ, στέλνουμε την αίτηση μόνο με το σημείο (4) του υποδείγματος.

(τα ποσά είναι τυχαία, ο καθένας συμπληρώνει τα ποσά των ενημερωτικών σημειωμάτων του).

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

 

Κατηγορία: