ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Στην Παναττική Συγκέντρωση την Τρίτη 22/3/22 ώρα 10:30π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος

ΜΑΡΤΗΣ 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΕΣΜΑ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Στην Παναττική Συγκέντρωση την Τρίτη 22/3/22 ώρα 10:30π.μ.
στην πλατεία Κλαυθμώνος
και πορεία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Συμμετέχουμε μαζικά στον αγώνα και βροντοφωνάζουμε
με όλη μας την δύναμη
• Δεν αντέχουμε τις περικοπές. Δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με τις
συντάξεις που πληρώσαμε και τις περικόψατε
• Δώστε τώρα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, αποδώστε τα πληρωμένα δώρα μας, τα ανα-
δρομικά, το 0.5% του ΑΕΠ
• Να εκδοθούν άμεσα οι συντάξεις μας, να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμικά και τις
ιδιωτικές εταιρίες που τα διαχειρίζονται , να σταματήσουν οι περικοπές στα εφάπαξ.
• Δεν πρόκειται να δεχθούμε και δεν διεκδικούμε επιδόματα πείνας
• Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά
που έχουν κλείσει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας.
• Να καταργηθεί η αντεργατική – αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική νομοθεσία και η φορολη-
στεία
• Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά μας ταμεία
• Να σταματήσει τώρα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και κάθε ανάμειξη στο αιματοκύλισμα
των λαών
Δεν ανεχόμαστε, δεν αποδεχόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε με τις αντι-
λαϊκές πολιτικές σας, δεν θα πέσουμε στον Καιάδα που μας οδηγείτε. Αδει-
άσατε τα ταμεία μας σε όφελος των τραπεζών, μας πήρατε πίσω τις συντάξεις που πληρώσαμε, τα
δώρα, το ΕΚΑΣ, την υγεία, τα κοινωνικά μας δικαιώματα. Συνεχίζετε να μας αδικείτε με νέες περι-
κοπές στις συντάξεις αφαιρώντας τη μια «εθνική σύνταξη», δύο ακόμη συντάξεις με τις ανυπόφο-
ρες αυξήσεις των τιμών ειδών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, στο ρεύμα, στα καύσιμα.
Είμαστε ξανά στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα και διεκδικούμε ό,τι έχουμε πλη-
ρώσει με την δουλειά μας. Δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν δανειστήκαμε, δεν μας
χαρίστηκε τίποτε.
Όσοι μέχρι σήμερα κυβερνήσατε και σήμερα συνεχίζετε, είστε στο ίδιο καράβι και κάνετε
κρουαζιέρα με αυτούς που σας δίνουν τις εντολές να μας αδικείτε για την αύξηση των αμύ-
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕθητων κερδών τους. Είστε όλοι υπεύθυνοι για την καταστροφή μας, δεν θα επιλέξουμε πο-
λιτικούς δήμιους. Αρκετά έχετε ταλαιπωρήσει τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου
με τις κοροϊδίες, τις ψεύτικές υποσχέσεις και τις στημένες αντιπαραθέσεις σας, για να υπο-
δαυλίζετε διαφορές –που εσείς έχετε δημιουργήσει- ανάμεσα στους ταλαιπωρημένους, για να
εξαγοράζεται ψήφους και θύματα σε κάθε εκλογές, για να συνεχίζετε τη δική μας καταστροφή
και των παιδιών μας.
Οι συνταξιούχοι είμαστε στο δρόμο του αγώνα, έχουμε την γνώση, έχουμε
την πείρα, μέσα από την δράση και τους αγώνες καταφέραμε να αποκρούσουμε, να κα-
θυστερήσουμε αντιλαϊκά και αντισυνταξιουχικά μέτρα.
Είμαστε στο δρόμο του αγώνα γιατί ξέρουμε ότι μόνο με αυτόν μπορούμε να
σταματήσουμε τα νέα μέτρα που μαγειρεύετε, για να ολοκληρώσετε το αντιασφα-
λιστικό σας πάζλ, το οποίο προσπαθείτε να κουκουλώσετε τάζοντας «αυξήσεις»
για το 2023.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες.
Καμιά επανάπαυση. Μας τσάκισαν τα δικαιώματα την περίοδο της κρίσης που
οι επιχειρηματικοί όμιλοι δημιούργησαν, τώρα συνεχίζουν στο όνομα της λεγόμενης
ανάπτυξης στον ίδιο δρόμο. Όλοι οι νόμοι που ψηφίσθηκαν αυτό το διάστημα χειροτε-
ρεύουν την θέση των συνταξιούχων, των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων,
ιδιωτικοποιούν ό,τι έχει απομείνει από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όλα παραδί-
δονται στις ορέξεις της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, και στο χρηματιστη-
ριακό τζόγο.
Η ανησυχία μας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν μπροστά στα μάτια μας ζούμε ένα
ακόμη ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με την καταδικαστέα εισβολή της ιμπεριαλιστικής Ρωσίας
στην Ουκρανία. Απαιτούμε τώρα να σταματήσει κάθε συμμετοχή, κάθε ανάμειξη στο αι-
ματοκύλισμα και τον σφαγιασμό των λαών από τους ιμπεριαλιστές. Την υποκρισία των
ιμπεριαλιστών της δύσης πού είναι και αυτοί στο ίδιο στρατόπεδο, στην ίδια λογική και
έχουν τις ίδιες ευθύνες, πού έφθασαν στο σημείο να απαγορεύουν ακόμη τις πολιτιστι-
κές και αθλητικές εκδηλώσεις των Ρώσων καλλιτεχνών και αθλητών. Αίσχος.
Συνεχίζουμε. Όλοι στον δρόμο του αγώνα, να μας αποδοθούν όλα αυτά που
αδίκως για δέκα χρόνια μας περικόπτουν, να σταματήσουμε τις νέες μειώσεις.
Ν α μην λ ε ί ψε ι κ ανένας απ ό τη ν μ εγ άλη
Π αν α τ τ ι κ ή Συ γ κέντρω ση 22. 3. 2022
κ α ι ώ ρα 10. 30 π μ
σ τ η ν π λ α τεία Κλ αυ θμ ώ νος
κ α ι τη ν π ορεία
σ τ ο Υπ ου ρ γ ε ί ο Εθνική ς Ο ικονομ ίας .
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Κατηγορία: