Επικοινωνία

Διεύθνση: Σωκράτους 23, 4ος όροφος, 105 52 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 52 29 442

Φαξ: 210 52 29 907

email: osika@otenet.gr